RainDog i Borska internet organizacija pokreću projekat pod nazivom DryUp čiji je osnovni cilj prevencija bolesti zavisnosti i smanjenje zloupotrebe alkohola korišćenjem društvenih mreža, pre svega Tvitera.

Specifični ciljevi su:

 • Edukacija o štetnom dejstvu alkohola
 • Pružanje vršnjačke podrške osobama koje su pod rizikom od alkoholizma
 • Promocija društvene mreže Twitter i ukazivanje na razne načine njenog korišćenja
 • Uspostavljanje saradnje sa postojećim organizacijama koje se bave prevencijom alkoholizma

Planirane aktivnosti u pravcu postizanja ovih ciljeva su:

 • organizovanje tweetup-ova, skupova korisnika društvene mreže Twitter, na kojima bi tema okupljanja bila prevencija alkoholizma
 • kratka predavanja o štetnosti alkohola i opasnosti njegove zloupotrebe
 • upoznavanje sa ličnim pričama lečenih alkoholičara
 • diskusija o temama relevantnim za iskustva upotrebe, zloupotrebe, lečenje i apstinenciju od alkohola
 • upoznavanje sa mogućnostima korišćenja Twitter-a u cilju traženja i pružanja podrške za osobe pod rizikom
 • nastavak pružanja vršnjačke podrške preko Twitter-a i sajta projekta
 • neformalno druženje i međusobno upoznavanje korisnika društvene mreže Twitter
 • stupanje u kontakt sa organizacijama koje se bave prevencijom i/ili lečenjem alkoholizma i razmatranje mogućnosti dalje saradnje

Društveno odgovorne kompanije, zainteresovane za podršku ovog projekta mogu da se jave na mail raindogbor@gmail.com i dobiće čitav projekat iz koga će jasnije videti njegov značaj za širu društvenu zajednicu a samim tim i za njihovu kompaniju.

P.S. RainDog se zahvaljuje posebno @dzumara na velikoj pomoći u pisanju projekta, kao i na samoj ideji.

Advertisements